Prace hydrotechniczne

SOLEY sp.  z  o.o. działa na rynku specjalistycznych robót hydrotechnicznych od 1990 roku. Wykonujemy szeroki zakres specjalistycznych robót hydrotechnicznych z równoczesnym wykorzystaniem prac podwodnych oraz zabiegów geotechnicznych:


1. Remonty obiektów hydrotechnicznych w części nadwodnej i podwodnej

 • naprawy powierzchniowe, iniekcja rys i spękań elementów betonowych obiektów
 • naprawy, iniekcje i doszczelnianie dylatacji, szwów roboczych
 • wymiana lub przebudowa krat, zastawek remontowych, zasuw 
 • dobetonowywanie nowego płaszcza betonowego (nad i pod wodą)
 • skuwanie lub frezowanie betonu pod i nad wodą
 • zabezpieczanie osuwisk w rejonie zbiorników wodnych
 • ubezpieczanie skarp brzegowych
 • ubezpieczanie dna poszuru i ponuru

2. wiercenie piezometrów, odwierty geologiczne pod wodą
3. układanie instalacji i rurociągów podwodnych
4. przeglądy stanu przykrycia instalacji i rurociągów w gruncie i pod wodą z użyciem radiolokalizatora z podwodną sondą detekcyjną
5. zabezpieczenie dna i skarp gabionami lub innymi zabiegami hydrotechnicznymi
6. wykonywanie pionowych przesłon przeciwfitracyjnych do 13 metrów głębokości, wykorzystywanych w uszczelnianiu wałów przeciwpowodziowych lub stref ochronnych wysypisk odpadów, wykonywane przy użyciu trenchera z zastosowaniem metody wgłębnego mieszania gruntu (trench mixing)

7. mapy batymetryczne oraz lokalizacja elementów podwodnych z podaniem pozycji GPS

8. wykonywanie drenażu metodami wiertniczymi lub koparkami łańcuchowymi (trencherami)

9. odmulanie i usuwanie zanieczyszczeń ze zbiorników, osadników i akwenów wodnych, prace prowadzone są z roboczych platform pływających,

10. modernizacja linii brzegowej, pogłębianie dna w zbiornikach wodnych

 

Najciekawsze realizacje wykonane w ciągu ostatnich lat:

Wykonaliśmy w kilku etapach remonty betonów Zapory Wodnej w Porąbce w częściach zarządzanych przez RZGW Kraków oraz ZEW Porąbka – Żar:


- prawego muru oporowego na wylocie z Elektrowni Wodnej Porąbka:

 • skucie warstwy betonu
 • wykonanie płaszcza betonowego w części podwodnej i nadwodnej,
 • reprofilacja powierzchni betonowej,
 • udrożnienie drenażu.

 

- ujęcia górnego Elektrowni Wodnej Porąbka:

 • skucie warstwy betonu
 • wykonanie płaszcza z betonu reoplastycznego w części podwodnej i nadwodnej nad wlotami energetycznymi,
 • reprofilacja powierzchni bocznych wlotów energetycznych,
 • naprawa dylatacji.

 

- strony odwodnej Zapory Porąbka:

 • usunięcie namułów
 • skucie 25 cm warstwy betonu
 • wykonanie płaszcza betonowego w części podwodnej i nadwodnej,
 • reprofilacja powierzchni betonowej,
 • iniekcja istniejących szwów roboczych i pęknięć
 • wykonanie dylatacji
 • pokrycie powłoką ochronną betonów w części nadwodnej i zmiennego lustra

 

- górnego pasa przelewów powierzchniowych strony odwodnej Zapory  Porąbka:

 • skucie warstwy betonu na średnią głębokość 25 cm wraz z wywozem gruzu poza teren zbiornika
 • iniekcja istniejących szwów roboczych i pęknięć elastyczną żywicą poliuretanową o niskiej lepkości
 • oczyszczenie powierzchni metodą hydrodynamiczną
 • wykonanie płaszcza betonowego betonem B40 w części podwodnej
 • iniekcja nowych szwów roboczych

 

- wylotów spustów dennych Zapory Porąbka:

 

w ramach zadania wykonano naprawy betonu na następujących elementach:

 • Kierownica
 • Mury wylotów spustów dennych prawego i lewego (do III rzędu szykan), mur górny i dolny ostrogi - roboty pod osłoną grodzy "na sucho"
 • Remont sekcji muru na lewym brzegu gdzie stwierdzono wybój
 • Płyty powyżej muru górnego ostrogi
 • Szykany - roboty pod osłoną grodzy "na sucho"
 • Płyty betonowe na koronie ostrogi
 • Bruk kamienny
 • Płyta denna wylotów - roboty pod osłoną grodzy "na sucho"
 • Mur na lewym brzegu od III rzędu szykan
 • Płyty powyżej muru na lewym brzegu
 • Mury oporowe nad wlotami ze spustów oraz mur wzdłuż drogi
 • Balustrada betonowa
Łącznie w ramach remontów na Zaporze Porąbka wbudowano ok 300 m3 betonu podwodnego oraz 1500 m3 betonu hydrotechnicznego

 

- Wykonanie sieci piezometrów otwartych w rejonie sztolni upustów Zapory Porąbka.

 

Zakres prac obejmował:

 • odwiercenie 5 sztuk  piezometrów,
 • wykonanie badań przepuszczalnoci gruntów, po trzy w każdym otworze wiertniczym w trakcie głębienia otworu,
 • wykonanie sprawozdania z prac wiertniczo-geologicznych,
 • wykonanie studni wierconej do poboru wody, głębokości 20m wraz z prawnie wymaganą dokumentacją.
prace podwodneprace podwodneprace podwodneprace podwodneprace podwodneprace podwodneprace podwodneprace podwodne

 


Reprofilacja płyt betonowych w strefie zmiennego lustra wody w ramach zadania: Modernizacja zapory czołowej w Goczałkowicach

 

 

Wykonaliśmy około 20.000 dm3 napraw podwodnych. Podwodne naprawy płyt ekranu zapory w Goczałkowicach były prowadzone w technologii jak niżej:

 

  oczyszczanie silnym strumieniem wody powierzchni płyt betonowych
  weryfikacja stanu betonów szczególnie na stykach płyt – rejon dylatacji
  wyznaczanie miejsc przeznaczonych do naprawy
  rozkucia uszkodzonych fragmentów płyt do mocnego podłoża
  usunięcie spod wody gruzu z rozkuć
  wiercenie otworów od 12 do 16 mm, osadzenie kotew i siatki zbrojeniowej
  wypełnienie ubytków masą betonową na bazie preparatu BS398 z dodatkiem podwodnym

 

prace podwodne 10

prace podwodne 11

 


Iniekcje ciśnieniowe dylatacji na górnym zbiorniku Elektrowni Żar.  

 

Prace przygotowawcze:

reprofilacja i montaż taśmy dylatacyjnej wykonane zostały na sucho w okresie letnim przy opróżnionym zbiorniku.

Iniekcja ciśnieniowa:

została wykonana technikami podwodnymi w okresie zimowym ze względu na największe rozwarcie szczeliny dylatacyjnej.
Prace naprawcze:

zostały poprzedzone serią nurkowań w okresie zimowym przy maksymalnym napełnieniu zbiornika celem lokalizacji nieszczelności dylatacji.

 

 

W celu lokalizacji przecieków użyto środka barwiącego wodę (fluoresceiny) i sprawdzano wypływ zabarwionej wody przez drenaż w galeriach komunikacyjnych.

prace podwodne 18prace podwodne 19

Jesteśmy członkiem
pzwf-png

BSI - Management System

Jesteśmy certyfikowani przez BSI

 

 SoleySoley Spółka z O.O.

  ul. Przemysłowa 33, 
32 - 083 Balice k. Krakowa

tel/fax
(012) 638 03 50, 636 12 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.